Alle kenmerken van een cosmeceutical

6 juni 2020 rma_ya7hi5p2 0 Comments

Kenmerken van cosmeceuticals

Steeds vaker horen we de term cosmeceuticals. Wat betekent dat eigenlijk? Wat is het verschil tussen cosmetica en cosmeceuticals? Wanneer mag een product een cosmeceutical genoemd worden? Daar bestaat veel onduidelijkheid over. In deze blog leg ik het uit.

De benaming cosmeceutical is een samenstelling van het woord cosmeticum en pharmaceutical. Het geeft aan dat een cosmeceutical zich bevindt tussen cosmetische producten en geneesmiddelen. Dit klinkt indrukwekkend en dat ís het ook. Cosmeceuticals werken merkbaar beter dan cosmeticaproducten, want ze bevatten actieve ingrediënten met een bewezen werking in een werkzame concentratie. Cosmeceuticals zijn van dusdanige kwaliteit dat ze je huid daadwerkelijk verbeteren.

Er is alleen 1 ‘maar’…

Het is bij wet niet verboden om een cosmeticum een cosmeceutical te noemen. En dit gebeurt helaas ook. Als een product de naam cosmeceutical draagt is daarom geen garantie voor een effectief, werkzaam product. Daarom geef ik je hier alle criteria waaraan je een echt cosmeceutical kunt herkennen. Zo weet je zeker dat je zo meteen een goed en werkend product in handen hebt.

Ten slotte zijn er inmiddels veel creatieve en interessant klinkende variaties gemaakt op het woord cosmeceutical. Bijvoorbeeld dermaceutical, bioceutical en mediceutical.

Cosmeceutical

Criteria voor cosmeceuticals

Ook al lijkt de term cosmeceutical iets van de laatste tijd, toch kwamen in 1996 al  de eerste cosmeceuticals op de markt. Reymond Reed, oprichter van Vereniging Cosmetische Chemicus, creëerde in 1962 het concept Cosmeceutical en Albert Kligman (dermatoloog) maakte het eind jaren ’70 meer populair. Reymond Reed definieerde een cosmeceutical als volgt:

‘Een cosmeceutical is een wetenschappelijk ontworpen product bedoeld voor uitwendig gebruik, dat beschikt over aangename esthetische eigenschappen, voldoet aan zeer rigide chemische, fysische en medische eisen, en produceert een zinvol en wenselijk resultaat’.

Als je onderstaande vragen met ‘Ja’ kunt beantwoorden, dan mag je ervan uitgaan dat je met een écht cosmeceutical te maken hebt.

  1. Bevat het product een werkzaam bestanddeel, oftewel een bestanddeel dat een biochemisch werkingsmechanisme heeft op de cellen of weefsels van de huid die het beoogt te verbeteren?
  2. Kan het werkzame bestanddeel de hoornlaag van de menselijke huid (stratum corneum) laten penetreren en tijdig en in een voldoende hoge concentratie op de juiste plaats in de huid afgeleverd worden om een positief effect te sorteren?
  3. Zijn er collegiaal getoetste, dubbelblinde, placebogecontroleerde, statistisch significante klinische proeven gepubliceerd die de werkzaamheid van het werkzame bestanddeel onderbouwen?
 

Omdat dit vrij abstracte vragen zijn heb ik ze voor jou vertaald in 15 concrete criteria. Deze criteria zijn mede gebaseerd op de (wetenschappelijke) literatuur over cosmeceuticals. Zo kun je makkelijk beoordelen of het product dat je overweegt te gebruiken voor je huid een echt cosmeceutical is.

Functie

 Waar cosmetica de huid reinigen, verfraaien, beschermen of in goede conditie houden, gaan cosmeceuticals een grote stap verder. Zij beïnvloeden het functioneren van de huid, door meer op cel- en stofwisselingsniveau de huid te beïnvloeden en door bewezen effectieve werkstoffen voldoende op de juiste plek in de huid te laten komen.

Positief beïnvloeden van de functie van de huid

 

Ingrediënten

Veel cosmetica bevatten ingrediënten die onnodig zijn voor de werking van het product. De reden is dan bijvoorbeeld kostenbesparing, ‘angeldusting’ (hier besteden we later een blog aan) of marketingdoeleinden. Een product met (irriterende) geur- kleurstoffen bijvoorbeeld verkoopt 30% beter. Daarnaast vertoont een cosmeticum niet zelden bijwerkingen door het gebruik van irriterende of allergieopbouwende ingrediënten. Dit leidt bijna altijd tot verzwakking van de huid. Enkele van dit soort ingrediënten zijn alcohol, Propyleen Glycol, kleur- en geurstoffen en parabenen. Voor cosmeceuticals geldt dat dit soort ingrediënten niet toegestaan zijn.

Volledig vrij van bijwerkingen

Volledig vrij van huidverzwakkende stoffen

Volledig vrij van irriterende en allergieopbouwende ingrediënten (enkele voorbeelden:  alcohol, Propyleen Glycol, kleur- en geurstoffen, parabenen)

Geen verstoring van de natuurlijke zuurgraad van de huid

In geval de toepassing van ontstekingen; alleen de slechte bacteriën bestrijden en de goede bacteriën in tact houden

Alleen functionele ingrediënten

 

Werking en werkstoffen

Zoals genoemd onder ‘Functie’ gaan cosmeceuticals in hun werking verder dan cosmeticaproducten, want ze bevatten biologisch actieve ingrediënten die optimaal geconcentreerd zijn om processen inde huid te verbeteren. Dit wordt ook wel een biochemisch werkingsmechanisme genoemd. Het gaat dan niet alleen om de optimale concentratie van de werkstoffen, maar ook moeten de ondersteunende ingrediënten in een cosmeceutical het mogelijk maken dat deze werkstoffen voldoende en op de juiste plek in de huid afgeleverd worden.

Daarnaast moet de verpakking ervoor zorgen dat het gehele product van het begin tot einde gebruik dezelfde kwaliteit houdt. Hierbij kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld liposomen waarin de werkstoffen ‘verpakt’ zitten. Liposomen zijn vaak ‘instabiel’, dat wil zeggen dat zij ‘kapot’ gaan bij blootstelling aan de lucht. Daardoor werkt het liposoom niet meer. Phitex® ClearUp heeft de hoogste kwaliteit liposomen, die zelfs naar vier jaar blootstelling aan de lucht nog volledig in tact zijn. Zie foto’s hieronder. Dat betekent, als je een met Phitex® ClearUp ingesprayde kussensloop 4 jaar in de kast laat liggen en daarna gebruikt, het product nog even goed werkt.

Biochemisch werkingsmechanisme

De werkstoffen kunnen tijdig en in een voldoende hoge concentratie op de juiste plaats in de huid afgeleverd worden

Werkzaam % werkstoffen met bioactieve eigenschappen

100% stabiliteit tot einde gebruik

 

Onderbouwing van de claims

Omdat aan cosmeceuticals veel hogere eisen worden gesteld, dienen de claims (beloofde resultaten) aantoonbaar en onderbouwd te zijn. Dit geldt voor zowel de werkstoffen (in-vitrotesten die op moleculair niveau plaatsvinden in een laboratorium), als voor het uiteindelijke eindproduct (in-vivotesten, waarbij het eindproduct op de levende huid wordt getest). Deze testen dienen, in onderzoekstermen, dubbelblind, placebogecontroleerd binnen een gerandomiseerde onderzoeksgroep te worden uitgevoerd. Ten slotte, omdat cosmeceuticals in voldoende mate de werkstoffen moet kunnen afgeven aan de huid, dient er bij voorkeur een ‘Franz Cell test’ te worden gedaan. Met deze test kan precies gemeten worden welke hoeveelheid werkstoffen door de huid worden opgenomen.

In-vitro getest

In-vivo getest, dubbelblinde, placebogecontroleerde , statistisch significante klinische proeven gepubliceerd die de werkzaamheid van het werkzame bestanddeel onderbouwen

Eventueel Franz Cell test

Het product voldoet bewezen aan zeer strenge chemische, fysische en waar van toepassing aan medische eisen.

 

Pas als aan alle voorwaarden hierboven is voldaan kan met recht gesproken worden over een cosmeceutical. 

Alle kenmerken van een cosmeceutical

Is Phitex® ClearUp een cosmeceutical ?

Door voldoende afgifte van antimicrobiële peptides op de juiste plek in de huid, brengt Phitex® ClearUp een biochemisch proces teweeg in de huid. De bioactieve werkstoffen zorgen ervoor dat de huid meer zogenaamde human bodydefensines aanmaakt. Deze stofjes verhogen de weerstand van de huid. Hierdoor worden op de meest natuurlijk manier huidonzuiverheden of ontstekinkjes door de huid zèlf aangepakt, waardoor de goede bacteriën die nodig zijn voor een gezonde huidflora in tact blijven. Ook treedt er geen resistentie (ongevoeligheid) op van de slechte bacteriën, zoals dat bij antibiotica wel het geval is.

Met een Franz Cell test hebben wij het juiste percentage werkstoffen kunnen bepalen dat in het product moet zitten voor een effectieve afgifte aan de huid. Middels een in-vitrotest is vastgesteld dat dit percentage significant leidt tot verhoging van de human bodydefensines. Phitex® ClearUp heeft haar werkstoffen in liposomen zitten en deze zijn van hoge kwaliteit. Zij zijn uitgebreid getest op hun ‘levensduur’ en blijven bij blootstelling aan de lucht maar liefst 4 jaar volledig in tact. Met een dubbelblind gerandomiseerd placebogecontroleerd in-vivo-onderzoek is klinisch vastgesteld dat Phitex® ClearUp de geclaimde resultaten geeft, zonder bijwerkingen.

Hieronder zijn opnames van een cryomicroscoop te zien. Hier is te zien dat de liposomen zelfs na 4 jaar nog volledig in tact zijn.

Binnen de formulering zijn er alleen strikt noodzakelijke ingrediënten gebruikt. De ondersteunende ingrediënten zorgen ervoor dat de werkstoffen voldoende en op de juiste plaats in de huid worden afgeleverd. De formulering van Phitex® ClearUp is volledig vrij van irriterende, huidverzwakkende of allergieopbouwende ingrediënten. Ook is rekening gehouden met de zuurgraad van het product; deze heeft dezelfde pH als de huid, waardoor de huid een goede zuurbalans blijft houden.

Daarom is Phitex® ClearUp met recht een écht cosmeceutical !

Phitex Cosmeceutical

Tenslotte

Zowel een cosmeticum als een cosmeceutical moeten getest zijn op de fysieke en bacteriologische stabiliteit. Dit wordt versneld gedaan gedurende 3 maanden bij een temperatuur van 40°C. (dit zijn de stability- en chalengetesten). Ook wordt bepaald of het product geen verkeerde reactie aangaat met de verpakking waar het in zit (dit is de compatabilitytest).

Nadat de testuitslagen bekend zijn en alle documentatie over de grondstoffen is beoordeeld wordt een veiligheidsdossier opgesteld, dat verklaard dat het product veilig te gebruiken is. Om deze ‘veiligheidsverklaring’ te kunnen afgeven, wordt ook gekeken of het product (en de producent) voldoet aan alle eisen van de cosmeticawetgeving. Als dit allemaal in orde is wordt het officieel geregistreerd bij het CPNP. Dit staat voor Cosmetic Products Notification Portal.

Alle kenmerken van een cosmeceutical was last modified: februari 8th, 2021 by rma_ya7hi5p2