Van een missie naar Phitex® ClearUp

Graag deel ik met jullie hoe ik gekomen ben tot mijn uiteindelijke product Phitex® ClearUp. Van idee tot product is een mooi, leerzaam en avontuurlijk maar ook lang traject geweest. Inmiddels is Phitex® ClearUp officieel op de markt.

Het begon als een oplossing willen geven voor de ernstige psychosociale gevolgen die tieners meemaken door hun acne en heeft na 10 jaar (en 14.000 uur inzet) geleid tot een nominatie voor de Dutch Beauty Award verkiezing in de categorie cosmeceuticals.


2010

In dit jaar ontstonden de eerste ideeën om een oplossing te creëren die jongeren hun mooie huid weer teruggeeft. In mijn werk binnen de klinische ggz (gesloten opnameafdeling) voor kinderen en jeugd heb ik veel leed en nare gevolgen gezien die acne kan opleveren voor pubers. De psychosociale gevolgen die ik bij zoveel jongeren zag, bijvoorbeeld door pesten, maakten enorme indruk. Het verbaasde mij dat een ogenschijnlijk kleine verstoring van de huid, zulke (levens)grote gevolgen kon hebben.

Dit was dé drive om hier een oplossing voor te bieden. Een oplossing die echt werkt én op een eerlijke, veilige manier. Daarom ben ik gaan uitzoeken hoe de huid functioneert. Vanaf dat moment heb me ook ongeveer twee jaar lang verdiept in de ingrediëntenleer, de wereld van de cosmetiek en die van de huidbehandeling.


2011

Dit jaar heb ik mij verdiept in de dermatologie van de onzuivere huid. Mijn achtergrond als gezondheidswetenschapper kwam hierbij goed van pas. Middels meta-analyse heb ik op een gestructureerde wijze, onder andere op basis van bestaande producten en behandelingen, duidelijk gekregen waar het ideale product aan moest voldoen. Welke ingrediëntensamenstelling is ideaal, welke bijwerkingen zijn er mogelijk en welke samenstelling biedt de beste ‘carrier’ om de werkstoffen voldoende en op de juiste plek in de huid af te leveren?


2012

Dit jaar stond de toekomstige gebruiker centraal. Om duidelijk te krijgen wat de voor- en nadelen en de bijwerkingen zijn van bestaande producten voor de onzuivere huid, ben ik dit bij 435 mensen gaan inventariseren. Daaruit kwam iets, waar ik aanvankelijk helemaal niet bij had stilgestaan: Het bleek dat de discipline om een product goed te blijven gebruiken, vaak een probleem was. Acne komt met name bij tieners voor, en het bleek juist voor die groep erg lastig om alle voorschriften op te volgen die vereist zijn om een behandeling goed te volgen.

Dat betekende dat ik een heel nieuw soort product moest gaan ontwikkelen, met een nieuwe technologie. Deze systematisch opgezette analyse met een aantal diepte-interviews kostte veel tijd. Omdat ik naast deze bezigheden mijn fulltime baan als verpleegkundige had, heeft dit heel 2012 in beslag genomen.


2013

Om mijn eerste formuleringen te ontwikkelen was het noodzakelijk om een bedrijf te hebben. Als particulier  kun je namelijk geen grondstoffen inkopen. Om een bedrijf op te richten, moet je naar de notaris. Dat was een bijzonder moment, want nu werd het ineens allemaal ‘officieel’. Een nieuw bedrijf moet ook een naam hebben. Het is Phidermica geworden.

De naam ‘Phi-dermi-ca’ verwijst naar drie zaken:

  •   ‘Phi’ verwijst naar de ideale verhoudingsmaat voor schoonheid. Dit is de Gulden Snede-verhouding en heeft de verhoudingsmaat 1:1,618. Deze wordt ook wel Phi genoemd.
  •   ‘Dermis’ betekent huid en
  •   ‘Ca’ verwijst naar cosmetica.

Bij het oprichten van een bedrijf komt veel kijken, zowel op juridisch vlak met bijvoorbeeld de inschrijving en de notaris, maar ook op praktisch vlak. Tegenwoordig besta je immers pas als bedrijf als je een website hebt.

Ook het laten bouwen van mijn website kostte veel tijd, maar ook energie. Ik moest iemand vinden die mijn site zou kunnen gaan bouwen. Maar op basis waarvan moest ik iemand uitkiezen? Wanneer is iemand een goede websitebouwer? Hoe geloofwaardig zijn de reviews die er op hun websites staan? Daarnaast moest ik natuurlijk duidelijk maken waaraan mijn website moest voldoen. Bedenken hoe mijn website eruit moest komen te zien en welke uitstraling ik wilde, was één ding. Maar dit moest ik ook duidelijk maken aan de gekozen websitebouwer. De volgende stap was om samen met de bouwer te kijken of het idee dat ik voor mij had, wel betaalbaar en praktisch haalbaar was.

De websitebouwer legde uit wat er allemaal mogelijk was, en beloofde een mooie site te zullen bouwen. Helaas bleek dat hij gouden bergen beloofde. Na de aanbetaling vertrok hij met de noorderzon, waardoor ik niet alleen op zoek moest naar iemand anders die mijn site kon gaan bouwen, maar waardoor ook mijn geld op raakte. Ik had nooit geld geleend om mijn bedrijf op te kunnen richten, maar heb mijn spaargeld gebruikt. Dat spaargeld was nu dus voor een deel in rook opgegaan.

Naast het geld dat ik verloor, begon ik eerlijk gezegd ook wel een beetje te twijfelen. Was ik nu zo naïef geweest? Waar was ik nu eigenlijk in vredesnaam aan begonnen?! Ik had geen ervaring als ondernemer, wie was ik nu dat ik dacht zomaar even het beste product tegen de onzuivere huid te kunnen ontwikkelen?

“Periodes van twijfel en niet-weten zijn vaak voorbodes van een revolutionair inzicht”

Toch wilde ik mij niet uit het veld laten slaan. Op mijn werk met kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek werd ik immers nog altijd geconfronteerd met het leed van de jongeren voor wie ik zorgde. Het moest toch ergens ook gewoon mogelijk zijn?

Omdat ik nog steeds niet wilde lenen, ben ik weer gaan sparen om de site te kunnen bouwen, en heb ik het bouwen van de website door moeten schuiven naar 2015.


2014

De eerste basisformuleringen zijn getest en onderzocht en ik heb verschillende grondstofleveranciers benaderd om te ontdekken waar de verschillen zaten. Tegelijk speelden er nog veel andere zaken; hoe moest Phidermica eruit zien? Met welke wetgeving kreeg ik nog meer te maken? Welke strategieën moesten er gekozen worden? Wat wordt het concept en met welke leveranciers ga ik samenwerken? Met deze vragen heb ik mij dit jaar beziggehouden.


2015

In dit jaar heb ik verschillende formuleringen ontwikkeld en getest. Voor een van de formuleringen die ik verder wilde ontwikkelen, moest ik, gezien de verplichte dossiervorming voor dat product, een cosmetisch chemicus inhuren. Helaas heeft deze na veel vertraging en kosten de dossiers uiteindelijk niet afgerond. Hierdoor kon ik niet verder, want een andere inhuren zou te kostbaar zijn voor mij. Gelukkig was ik ook formuleringen aan het doorontwikkelen waarvoor geen cosmetisch chemicus nodig is.

Een andere mijns inziens ook veelbelovende formulering om de onzuivere huid te behandelen, was gebaseerd op PRP (Platelet Rich Plasma). Dit betreft het isoleren en concentreren van stamcellen uit het bloed. Omdat ik een geheel nieuwe techniek had ontwikkeld, kon ik deze stamcellen in zeer hoge concentratie en kwaliteit verkrijgen. Deze (hier niet te noemen) techniek zou in staat zijn om op een zeer gemakkelijke manier de huid effectief te behandelen met een aanzienlijk lang resultaat. Ik had deze techniek met het bijbehorende product al (in vivo) getest op een valide onderzoeksgroep. De bedoeling was om deze techniek en dit product via huidtherapeuten bereikbaar te maken voor mijn toekomstige klanten.

Echter, toen het al in een vergevorderd stadium was, kwamen de eerste signalen dat de wetgeving op het ‘verwerken van lichaamseigen materiaal’ mogelijk kon gaan veranderen. Om een deceptie voor te zijn, besloot ik dit idee tijdelijk ‘in de kast’ te zetten. Dit bleek een goed besluit te zijn, want later, medio 2017, werd de wetgeving op het verwerken van lichaamseigen materiaal daadwerkelijk aangepast, waardoor ik deze oplossing voor de onzuivere huid niet meer kon inzetten.

Het feit dat deze producten niet ontwikkeld konden worden, wilde voor mij niet zeggen dat de gedachten en de kracht van de formuleringen daarmee verloren zou moeten gaan. De sterke punten uit de formuleringen van de vorige producten heb ik kunnen inzetten bij het doorontwikkelen van een andere formulering waar ik nog aan werkte. Dat is het begin geweest van de feitelijke ontwikkeling van Phitex® ClearUp.


2016

Dit jaar legde ik de eerste contacten met de bedrijven die mijn product konden en wilden produceren, afvullen en etiketteren. Het product dient volgens de wet namelijk geproduceerd te worden volgens de richtlijnen voor zogenoemde Good Manufacturing Practices (GMP) in een ISO-gecertificeerde laboratoriumomgeving.

Ook kreeg ik goede contacten met enkele grondstoffenleveranciers. Zo heb ik geluncht in de Euromast met vertegenwoordigers uit Europa. Het was leuk om mee te maken dat zij oprecht geïnteresseerd waren in mij en mijn bedrijf. En ze keken met verbazing naar de foto’s die ik had meegenomen van de eerste resultaten van het product dat ik met hun grondstoffen had ontwikkeld.

Daarnaast heeft het (laten) bouwen van de website centraal gestaan dit jaar. Hiervoor had ik in 2015 een bedrijf benaderd. Helaas werd de opdracht door dit bedrijf onderschat, waardoor de site medio 2017 pas gereed was.


2017

De eerste samples van Phitex® ClearUp werden getest, denk aan stabilitytesten en compatability- en challengetesten. Een product mag niet plots van consistentie veranderen, of reageren met het flesje waar het inzit. De challengetest is er om te testen of er geen bacteriegroei plaatsvindt als je een product bewaart. Nu kost dit testen aardig wat tijd, maar Phitex® ClearUp moest natuurlijk wel een echt goed product zijn en aan alle voorschriften voldoen. Ook moest de noodzakelijke dossiervorming in orde worden gebracht. Zoals het verplichte veiligheidsdossier en de notificatie van het product bij het Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) van de Europese Unie. Eind 2017 is de eerste batch geproduceerd en kon ik voorzichtig op grotere schaal het product testen op verschillende huidproblemen voor verschillende doelgroepen. Best spannend, want ik kon nu niet meer terug… Ook moesten de verpakkingen, etiketten en bijsluiters ontworpen en gemaakt worden. Natuurlijk allemaal weer volgens uitputtende wet- en regelgeving.

Het ontwerpen van de huisstijl, etiketten, doosjes, etc. was heel wat anders dan een product formuleren. Vanuit kostenperspectief heb ik ervoor gekozen om dit zelf te doen. Ik ontdekte dat ik het eigenlijk een leuk en creatief project vond om te doen. Ik heb de Gulden Snede-verhouding als uitgangspunt genomen. Daarom staan álle maatverhoudingen, zowel grafisch als fysiek, in een verhouding ten opzichte van elkaar als 1:1,618.

De Gulden Snede-verhouding staat voor de ideale, perfecte verhouding voor schoonheid en komt ook terug in de natuur, architectuur, fotografie en in veel andere zaken. Dat sloot mooi aan op de filosofie van mijn bedrijf vond ik. De Gulden Snede wordt ook wel afgekort als ‘Phi’ (spreek uit als ‘fie’), en komt weer terug in de naam Phidermica en natuurlijk in Phitex. Ten slotte wilde ik een eenvoudige uitstraling, zonder ‘bla bla’ en tegelijk een krachtige uitstraling.


2018

In 2018 ben ik Phitex® ClearUp gaan testen in pilotgroepen en ben ik breder marktonderzoek gaan doen. Toen dit afgerond was, heb ik een professionele reviewbeoordeling laten doen door de wetenschappelijk-kritische reviewsite Beauty-Review.nl. Best spannend, want juist deze reviewsite benoemt het ook helder en duidelijk als een product onder de maat is. Het was ‘erop of eronder’ zeg maar… Anderzijds wilde ik een eerlijk en echt goed product op de markt zetten, dus zou het niet eerlijk geweest zijn als ik Beauty-Review niet had gekozen.

Gelukkig waren de resultaten overweldigend goed en het werd door Loes van Beauty-Review  zelfs als beste product voor de onzuivere huid en acne ooit gewaardeerd! Daarna heb ik Phitex® ClearUp met een gerust hart op de markt gezet. Het contact achteraf met Loes van Beauty-Review was heel inspirerend. Zij heeft enorm veel ervaring en vooral ook kennis van producten voor huidbehandeling en cosmetica. Haar reviews en analyses zijn altijd wetenschappelijk onderbouwd. De bescheiden en tegelijk krachtige manier waarop zij haar reviews weet neer te zetten vind ik positief onderscheidend in een www van de vele cosmetica-reviews. Het oprechte enthousiasme dat zij met me deelde deed me goed en was voor mij een teken dat ik daadwerkelijk een uniek mooi en goed product had ontwikkeld. Ik wilde gewoon een werkzaam, veilig en goed product ontwikkelen, bij nader inzien bleek ik een cosmeceutical ontwikkeld te hebben…

Aanvullend heb ik contact gehad met Mamsatwork.nl, die mijn product graag wilde noemen in een artikel dat zij schreef over acne. Omdat Joyce van Mamsatwork heel veel ervaring heeft met ouders die puberende kinderen (inclusief acne) hebben, was dit dé plek om mijn product aan te bieden. Het enthousiasme waarmee zij haar best deed voor mij en de betrokkenheid bij mijn bedrijf deed mij goed. Zij gaf mij de mogelijkheid om voor de lezeressen een actie te bieden. Hun werd gevraagd zelf te ontdekken hoe goed Phitex® ClearUp werkt en daar een review over te schrijven.


2019

Dit jaar is het marketingplan geschreven en is de nadruk gelegd op het opbouwen van een netwerk. (Ook) met marketing had en heb ik weinig ervaring, maar alles valt te leren, dus op dit moment verdiep ik mij hierin.

01

Deze eerste maand van het jaar heb ik Phitex® ClearUp aangemeld voor de Dutch Beauty Award verkiezing in de categorie ‘Nieuwkomer van het jaar’. De Dutch Beauty Award was tot vorig jaar de Astir Award, de meest prestigieuze onderscheiding in Nederland die je kunt krijgen. Na een paar weken werd ik gebeld dat de juryleden het meer vonden passen in de categorie Cosmeceuticals. Dat voelde voor mij als waardering voor de kwaliteit van Phitex® ClearUp. Over drie weken (15 april) is de bekendmaking en is duidelijk of Phitex® ClearUp in de prijzen valt…

02

Deze maand heb ik een start gemaakt met Facebook en Instagram. Ik moet zeggen dat het een hele klus is, waarbij het resultaat nu eenmaal even op zich laat wachten. (Ik zou het heel leuk vinden als jullie mij een beetje willen helpen door het delen en liken van mijn berichten!)

Ik heb de afgelopen jaren steeds meer mooie mensen ontmoet om mee te sparren. Zij ondersteunen mij in praktische zin en denken mee over het hoe en wat. Zij hebben veel betekend,  juist omdat het de ‘kleine dingen’ waren. De support, de ‘gunfactor’ en hun inzet hebben mij op lastige momenten weer even het positieve perspectief gegeven dat nodig was om te bereiken wat ik voor dat moment wilde.

Inmiddels zijn de winnaars van de actie bij Mamsatwork.nl bekendgemaakt. Zij gaan Phitex® ClearUp nu gebruiken en delen hun ervaring over 6 à 8 weken middels een review op Mamsatwork.nl.

03

Deze maand ben ik gestart met het opzetten van dit blog. Dus heb je een leuk topic? Of heb je je altijd al iets afgevraagd over je huid of de producten die je gebruikt? Laat het weten! Niet omdat ik geen inspiratie heb, maar wél omdat ik graag iets geef op mijn blog waar jij in het bijzonder iets aan hebt of nieuwsgierig naar bent!


Vanaf nu…

…houd ik je regelmatig in dit topic op de hoogte van het laatste nieuws over Phitex® ClearUp en Phidermica.

Ik wens jullie een mooie en gezonde huid! Werner