Resultaten provoke

De resultaten van Phitex® ClearUp volgens de Provoke-methode

Roodheid huid ErytheemIndicatie: Vrouw, 24 jaar, vanaf 13e levensjaar een gegeneraliseerde huidafwijking met diffuse niet wegdrukbare erythemateuze roodheid, berustend op uitgebreide vasodilitatie van het gehele gelaat. Tevens enkele lichtrode ronde erythematosquameuze laesies van 1 à 2 mm op met name het kingebied en comodonen verspreid op het voorhoofd, de wangen, neus en kin.

Toepassing: Gebruik van Phitex® ClearUp voor een periode van: 8 weken ‘s nachts. Toegepast op kussen en bandeau. Geen gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen.
Totaal verbruik 2x 50ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling 152,-

Resultaat: Tevreden

Bijzonderheden: Behandeling met Phitex® ClearUp heeft plaatsgevonden in het kader van het in-vivo-onderzoek naar de werking van Phitex® ClearUp. Tweemaal contact gehad met phitex voor aanvullend advies.

Indicatie: Vrouw, 16 jaar, vanaf 14e levensjaar tientallen matig scherpbegrensde noduli, cutaan en subcutaan op het voorhoofd en slapen, 1-3 mm, lichtrood en gelig van kleur. Geneest meestal met littekenvorming en berust op een proliferatieve ontsteking veroorzaakt door de propionibacterium acnes.

Toepassing: Gebruik van Phitex voor een periode van: 10 weken ‘s nachts. Toegepast op bandeau. Geen gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen. Totaal verbruik 1x 50ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling 76,-

Resultaat: Matig tevreden

Bijzonderheden: 2x contact gehad met phitex voor aanvullend advies.

Indicatie: Vrouw, 19 jaar, vanaf het 16e levensjaar tientallen lichtrood tot felrood, erythemateuze niet wegdrukbare laesies, 3mm-10mm, onregelmatig van vorm en nauwelijks verheven, uitgebreid over de gehele wangen. (geen acne excoriée des jeunes filles gediagnostiseerd) Wisselende, cyclusgebonden frequentie.

Toepassing: Gebruik van Phitex voor een periode van: 12 weken ‘s nachts. Toegepast op kussen.Geen gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen.Totaal verbruik 1x 50ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling 76,-

Resultaat: Tevreden

Bijzonderheden:Behandeling met Phitex® ClearUp heeft plaatsgevonden in het kader van het in-vivo-onderzoek naar de werking van Phitex® ClearUp. Eenmaal contact gehad met phitex voor aanvullend advies. Klant was gewend bovengemiddeld veel make-up te gebruiken afgelopene twee jaar. Make-up gebruik is niet verminderd tijdens behandeling.

Indicatie: Vrouw, 12 jaar, vanaf het 11e levensjaar talloze lichtrode, gelige, licht verheven bolronde pustulas en comodonen à 1mm – 3mm, geheel verspreid op de bovenrug. Wisselende, cyclusgebonden frequentie.

Toepassing: Gebruik van Phitex voor een periode van: 8 weken ‘s nachts. Toegepast op t-shirt. Geen gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen. Totaal verbruik 1x 50ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling 76,-

Resultaat: Tevreden

Bijzonderheden: Behandeling met Phitex® ClearUp heeft plaatsgevonden in het kader van het in-vivo-onderzoek naar de werking van Phitex® ClearUp.  Gezien de jonge leeftijd werd aangegeven dat het gebruikgemak een groot voordeel was. Klant heeft 1x per week haar t-shirt ingesprayd en ‘s nachts gedragen.

Indicatie: Vrouw, 22 jaar, sinds het 20e levensjaar enkele lichtrode, grillige erythematosquameuze laesies van 1mm – 3mm in met name het kingebied en de wangen met comodonevorming. Wisselende, cyclusgebonden frequentie. (geen acne excoriée des jeunes filles gediagnostiseerd) Vanwege regelmatige (kleine) ontstekingen overmatige roodheid (post-inflammatoir erytheem) over het gehele gelaat.

Toepassing: Gebruik van Phitex voor een periode van: 4 weken ‘s nachts. Toegepast op kussen. Geen gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen. Totaal verbruik 25ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling 38,-

Resultaat: Tevreden

Bijzonderheden: Behandeling met Phitex® ClearUp heeft plaatsgevonden in het kader van het in-vivo-onderzoek naar de werking van Phitex® ClearUp. Eenmaal contact gehad met phitex voor aanvullend advies. Klant heeft tijdelijk het product niet gebruikt, waarna de klachten weer optraden. Inmiddels een half jaar Phitex® ClearUp gecontinueerd en is een half jaar bijna geheel klachtenvrij.

Indicatie: Vrouw 24 jaar, sinds ongeveer twee jaar enkele felrode en donkerrode en lichtbruine laesies van 1mm – 3mm, niet verheven en discreet gepositioneerd in het kingebied en aansluitend een klein gedeelte van de wangen. Herhaaldelijke (wekenlijkse) lichenificatie van het aangedane gebied. Geen cyclusafhankelijke prevalentie. Boxcar littekenvorming naar aanleiding van eerdere laesies à 2mm- 3mm.

Toepassing: Gebruik van Phitex® voor een periode van 6 maanden. Toegepast op kussen. Geen gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen. Totaal verbruik 2x 50ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling 76,-

Resultaat: Niet tevreden

Bijzonderheden: Klant heeft enkele malen contact gehad met phitex voor aanvullend advies. Had na 10 weken nog steeds onvoldoende resultaat. Heeft in overleg binnen de garantieregeling 1 gratis product ontvangen voor voortzetting van de behandeling. Na 5 maanden bleek er sprake te zijn van Acne excoriée des jeunes filles. Klant gaf aan dagelijks te krabben (meestal ongemerkt) aan kleine huidoneffenheden, waardoor wondjes en kleine ontstekingen ontstaan.

Phitex® ClearUp werkt niet voor huidonzuiverheden die veroorzaakt worden door Acne excoriée des jeunes filles.

Indicatie: Vrouw, 23 jaar, sinds 4 maanden, wegdrukbare lichtrode, deels confluerende en grillige plekjes op de borst à 1cm – 2cm gepaard met jeuk en gelichenificeerde gebieden.

Toepassing: Gebruik van Phitex voor een periode van: 6 weken ‘s nachts. Toegepast op t-shirt. Geen gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen.Totaal verbruik 1x 50ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling 76,-

Resultaat: Tevreden

Bijzonderheden: 1x contact gehad met phitex voor aanvullend advies. Klachten zijn weggebleven. Niet aantoonbaar is of dit toe te schrijven is aan Phitex® ClearUp.

 

Indicatie: Vrouw, 52 jaar, op 24-jarige leeftijd gediagnostiseerd met Hidradenitis Suppurativa (Acne Ectopia/Acne Inversa). Meerdere onderhuidse ptychotrope cystes en ontstekingen per maand in de oksels en liezen à 5mm – 40mm, follikelgebonden en jaarlijks vorming van nieuwe sinusgangen. Gemiddeld tweemaandelijks werden bestaande cystes gepuncteerd en er is meermalen deroofing toegepast, vanwaaruit littekenweefsel en plaatselijk een donkere verkleuring van de huid is ontstaan.

Toepassing: Gebruik van Phitex voor een periode van: 12 weken ‘s nachts én overdag. Toegepast op t-shirt en boxer (1dd ingesprayd). Geen gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen. Totaal verbruik 5x 100ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling 660,-

Resultaat: Zeer Tevreden

Bijzonderheden: Diverse keren contact gehad met phitex voor aanvullend advies. Klant is nog steeds volledig klachtenvrij, inmiddels een 1 jaar na start behandeling. Verbruikt op dit moment ongeveer 100ml PPhitex® ClearUp per maand (132,-). phitex geeft geen garantie op de werking van Phitex® ClearUp voor de klachten van HS, ook al zijn de resultaten bij alle klanten met HS tot heden positief.

phitex geeft geen garantie op de werking van Phitex® ClearUp voor de klachten van HS, ook al zijn de resultaten bij alle klanten met HS tot op heden positief.

Indicatie: Vrouw, 22 jaar, sinds anderhalf jaar, maandelijks fluctuerend, lichenificatie op de wangen, kin en nek, waardoor zowel confluerende als discrete erythemateuze gebieden aanwezig en met name op de kin korstvorming à 4cm – 6cm. Vermoedelijk veroorzaakt door het gebruik van producten met irriterende en of allergieopbouwende ingrediënten.

Toepassing: Gebruik van Phitex voor een periode van: 12 weken ‘s nachts. Toegepast op kussen. Geen gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen. Totaal verbruik 1x 50ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling 76,-

Resultaat: Zeer tevreden

Bijzonderheden: 3x contact gehad met phitex voor aanvullend advies. Klant bleek (over)gevoelig voor irriterende ingredienten in haar cosmetica. Deze zijn gestaakt bij aanvang behandeling. Het resultaat is daarom niet alleen toe te schrijven aan het gebruik van Phitex® ClearUp maar ook aan het vermijden van huidverzwakkende producten. Na de behandeling ontstaat er minder snel roodheid bij het aanraken van de huid.

Indicatie: Man, 18 jaar, sinds het 14e levensjaar (post)inflammatoir erytheem en boxcar en icepick littekenvorming ten gevolge van tientallen matig scherpbegrensde comedonen en pustuli, cutaan en subcutaan op het voorhoofd, slapen en wangen 1-4mm, licht tot donkerrood van kleur, door proliferatieve ontsteking, veroorzaakt door de Propionibacterium acnes.

Toepassing: Gebruik van Phitex voor een periode van: 10 weken ‘s nachts. Toegepast op kussen. Geen gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen. Totaal verbruik 1x 50ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling 76,-

Resultaat: Redelijk tevreden

Bijzonderheden: Behandeling met Phitex® ClearUp heeft plaatsgevonden in het kader van het in-vivo-onderzoek naar de werking van Phitex® ClearUp. Tweemaal contact gehad met phitex voor aanvullend advies. Klant heeft tot drie maanden voor de start met Phitex® ClearUp een uitgebreid behandelregime doorlopen, waaronder huidtherapeutische behandelingen, verschillende antibiotica en een uitgebreid scala aan anti-acneproducten. Klant heeft het gebruik van Phitex® ClearUp voortgezet.

Indicatie: Vrouw, 23 jaar, sinds een half jaar erythemateuze onscherp begrensde gebieden rondom de mond en op de kin, met een onregelmatige structuur en intensiteit, cyclusafhankelijke prevalentie en af en toe sprake van jeuk.

Toepassing: Gebruik van Phitex® ClearUp voor een periode van 6 weken. Toegepast op kussen. Geen gelijktijdig gebruik van andere producten of behandelingen. Totaal verbruik 1x 50ml Phitex® ClearUp. Totale kosten behandeling 76,-.

Resultaat: Zeer tevreden

Bijzonderheden: Klant heeft eenmaal contact gehad met phitex om een allergie voor de cosmetica die zij gewend is om te gebruiken, uit te sluiten. Na 3 weken was er al een bevredigend resultaat. Behandeling is tot 6 weken gecontinueerd. Geen andere huidproducten gebruikt tijdens de behandeling.

Resultaten provoke was last modified: mei 3rd, 2020 by rma_ya7hi5p2